หน้าแรก

[add_to_cart id="196" show_price="false"]
[add_to_cart id="159" show_price="false"]
[add_to_cart id="157" show_price="false"]
[add_to_cart id="156" show_price="false"]
[add_to_cart id="155" show_price="false"]
[add_to_cart id="154" show_price="false"]
[add_to_cart id="120" show_price="false"]
[add_to_cart id="72" show_price="false"]

 มีลักษณะคล้าย ๆ แตงไทย คนไทยจึงเรียกว่า แตงเทศ หรือแตงฝรั่ง หรือแตงไทยฝรั่ง มีผลกลม ผิวของผลสีเขียว หรือสีน้ำตาลคล้ำ หรือสีเหลือง หรือสีขาว ทั้งนี้แล้วแต่พันธุ์ ผิวของผลหยาบ มีเปลือกแข็ง มีร่องลึกรอบ ๆ ผล เปลือกมีลายคล้ายร่างแหหรือตาข่ายสีขาว หรือสีฟางแห้งคลุมตลอดทั้งผล แต่บางพันธุ์ก็ไม่มี บางพันธุ์มีผิวเรียบ ๆ เมื่อสุกเนื้อในมีสีส้ม หรือสีจำปา มีกลิ่นหอม รสหวาน
thThai